Pieter Cox

Vloeiweiden

Conservators

Albert Jansen

AlbertJansen

Theo Claes

TheoClaes

 

FILMS OVER DE VLOEIWEIDEN:

 

 

Beschrijving

Om de vloeiweiden te beschrijven als natuurgebied zoals het nu is moeten we terug gaan naar het midden van de negentiende eeuw. Voor deze tijd was het een uitgestrekt heidegebied, waar omstreeks 1850 verandering in kwam. Het gebied werd vanaf toen bevloeid met het rijke water van de Maas. Het water van de Maas kwam via het pas gegraven Maas-Schelde kanaal en de Fossé (spijssloot) in een uitgekiend bevloeiingssysteem en liet zo het slib rijk aan bestanddelen o.a. kalk achter in de schrale grond. Deze kalk en andere mineralen van het Maaswater en ook de graszaden afkomstig uit Alpenweiden, waarmee de percelen destijds werden ingezaaid, zorgden en zorgen nog steeds voor een specifieke plantengroei in de vloeiweiden. In het begin waren het dus alleen graspercelen waar gehooid werd, maar later toen dit niet meer rendabel was werden er populieren (vooral canadabomen) aangeplant voor de houtproductie.
Deze populieren vinden we nog steeds terug, ook nieuwe aanplantingen met inlandse eik, es en beuk. Op de dijken en slootkanten groeien nu ook walnoten en zoete kers. Een tiental hectaren die in eigendom en beheer zijn van Natuurpunt worden op de aloude manier bevloeid en gehooid. Ook hier zijn zoals vroeger zo veel mogelijk bomen en struweel verwijderd om de specifieke hooilandflora een kans te geven en het oude landschap te herstellen. Een gedeelte van blok 2 is dus in eigendom van Natuurpunt. Blok 1 en gedeeltelijk blok 2 is privé-eigendom en de overige blokken de overgrote meerderheid zijn eigendom van de Gemeente Lommel en worden beheerd onder toezicht van Bos en Groen. Natuurlijk herbergt zo een stuk unieke natuur niet alleen een prachtige flora, maar de fauna is natuurlijk ook niet te versmaden en voor vogelaars als wij, gaat de grootste interesse naar onze gevederde vrienden.

 

Situering Vloeiweiden in Lommel-Kolonie

De Vloeiweiden bevinden zich in het noorden van de gemeente en zijn omgeven door agrarisch gebied. De noordzijde van de Vloeiweiden ligt zelfs gedeeltelijk in Nederland en is maar enkele honderden meters van het natuurgebied “De Liskes” verwijderd. In het zuiden is er een aansluiting met een dennenbos dat via de “Heuvelse Heide” tot tegen het Maas-Schelde kanaal loopt en zo een groene corridor vormt naar andere natuurgebieden. De vloeiweiden zijn te bereiken via het gehucht “Kolonie”, men volgt vanaf de kerk de bordjes ”Wateringhuis”.

De Vloeiweiden in kaart

Men ziet dat het gebied onderverdeeld is in blokken om het bevloeien mogelijk te maken. Hoe dit bevloeien in mekaar zit kan men best laten uitleggen tijdens een geleide wandeling door een van onze natuurgidsen, het hoe en wanneer is verderop beschreven.

 

Wateringhuis

Dit huis dat oorspronkelijk werd bewoond door de voormalige ”waterbazen” is nu gerestaureerd. Er is een natuurinfocentrum ondergebracht dat vertelt over de historiek en de flora en fauna van de Vloeiweide. Ook is dit gebouw regelmatig het vertrekpunt van onze geleide wandeling. De deskundige natuurgidsen vertellen over de historiek, geven uitleg over de flora en fauna en het bevloeiingssysteem van de Vloeiweiden. Het Wateringhuis is geopend en gratis toegankelijk van 14 uur tot 18 uur elke eerste zondag van elke maand en daarbuiten nog alle zondagen van juni, juli, augustus en september.

 

Wanneer en waar mag ik in de Vloeiweiden wandelen?

Elke eerste zondag van elke maand mag men vrij in de Vloeiweiden wandelen op dijken en paden. Men kan ook aansluiten bij de geleide wandelingen (indien deze die dag plaatsvinden), die starten om 14 uur aan het Wateringhuis. Verenigingen, families, vriendenkringen, scholen... kunnen eveneens een geleide wandeling met natuurgids maken in de Vloeiweiden op andere dagen gedurende heel het jaar. Deze wandelingen moeten echter minstens twee weken vooraf aangevraagd worden bij: “Toerisme Lommel” tel. 011/54 02 21 of via Jan Leroy GSM: 0474 73 59 11, e-mail: jan.leroy@skynet.be.
Laat geen vuil achter, pluk geen bloemen of planten, respecteer de natuur zodat voor mens en dier de Vloeiweiden een aangename plaats blijven om te vertoeven.

 

Wandellus Vloeiweiden

 

Wateringpad (wandelen in het open landschap van Lommel en Bergeijk)

 

Waarnemingen in dit reservaat: